2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

evka22
evka23
evka21
evka17
evka01
evka18
evka20
evka09
evka08
evka04
evka10
evka19
evka16
evka02
evka07
evka03
evka11
evka12
evka13
evka14
evka15
evka05

Evka-3 Socıal Center & Transportatıon Hub

‘Kent genel hatlarıyla bir süre sabit kalsa da, ayrıntıları sürekli değişir.’ Kevin Lynch , Kent İmgesi

Kamusal alan modern kent kurgusu içerisinde günden güne anlamını yitirmiş; parçalanarak sınırlara ayrılmış, genel anlamda yüzey kaybına uğramıştır. Sokak zorunlu bir geçiş alanına dönüşmüş ve sosyal anlamını tümüyle yitirmiştir.

Kent izleme rotaları; bir kentin ancak aralıklarda ve yaşantıyı barından tüm ayrıntılarda kavranabileceği kabulüyle yakın çevrede var olan tüm sosyal odak noktalarını bağlayan, bir yandan da sokakları bir performans sahnesi olarak ele alıp, kentliyi sokaklarda yeniden dolaşmaya davet eden rotalardır. Bu rotaların oluşum prensibi; bisikleti araç edinmiş, tüm odak noktalarının yarı kamusal kavramını esneterek kamusal alana transfer ettirmiştir. Bu odaklar bisikletliler için birer durak noktası, tüm kentli için ise kesişim ve etkileşim noktaları olarak öngörülmüştür. Aylaklık aksı ile; belirlenen rota dışına taşmak isteyen modern kentin ‘flaneur’u da bu döngüye dahil edilmiştir. Böylelikle tüm bu kurgu içerisinde kentin tesadüfü karşılaşma potansiyelleri ile örüleceği öngörülmüştür.

Kente müdahale etmekle değil kentliyi kente müdahale etmeyi amaç edinen bu kurgu; kentin var olan potansiyelleri ile ilgilidir. Bu noktada yarışma alanı tüm bu potansiyeller adına kilit bir noktada yer almaktadır.

Tespit: Var olan durum kent içerisinde öngörülen döngüyü kesintiye uğratmaktadır.

Öneri:

-Akışkan bir oluşuma yön veren,

-Kamusal alanı genleştiren,

-Tüm kesişim alternatiflerini maksimize ederek,

-Karşılaşma potansiyelleri ile zenginleşen sistem kurgusu.

Sistem Elementleri

Aralık: Program içerisine sızarak kendine yer edinen boşluklar, sistemin kendi içerisinde akışkan bir döngüde olmasını sağlarken, kentlinin kent içerisindeki hareketini kesintiye uğratmayan bir oluşumdadır. Küçük boşluklardan ölçekli meydanlara dönüşerek, bölünen ve dağılan aralıklar, devingen bir yapı oluşturmuştur. Kentlinin gündelik yaşatısı dahilinde rutinini bozan boşluklar, kamusal alanı; karşılaşma potansiyelleri ile beslenmektedir.

Kesişim Noktaları: Aralıkların içine aldığı kentliyi olağan ya da aniden, bir eylem, bir durum, bir kişi veya program ile ilişkilendirme hali sistemin verimini artıran en önemli etmendir. Bu noktada sistem kesişim noktalarını maksimize edecek kurguda biçimlenmiştir.

Entegrasyon ve Yoğunlaşma: Kamusal alanın genleştirildiği kurguda, program birbiri içerisine entegre edilerek, sistem farklı katmanlarda yoğunlaştırılmıştır. Bu yoğunlaşma halinde sürekli akışa izin veren kurgunun içerisinde var ettiği potansiyeller ile bölgesel odak noktaları oluşturacağı öngörülmüştür. Sistem kendi içerisinde yoğunlaştırdığı program denemeleri ile farklı ölçeklerde kesişim ve odak noktaları yaratarak, oluşturduğu potansiyellerle birlikte kent içerisinde geniş yayılımlı bir odağa dönüşecektir.

year

2017

program

Public

area

24000M2

location

İzmir, Turkey

statue

concept

team

Kutlu İnanç Bal, Hakan Evkaya, Yasemin Kılıç, Cansu Dinç