2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

Twitter akışı şu anda kullanılamıyor.
2x1 Architects - Ikikerebir için Kapak
1,962
2x1 Architects - Ikikerebir

2x1 Architects - Ikikerebir

Mimari tasarım

1 week ago

2x1 Architects - Ikikerebir
Bursa’da 2020’de yarışma ile elde edilip, başta yarışma programı gereği 1000 kişilik salon ve yüzme havuzu olarak projeleri tamamlandıktan sonra, idarenin talepleri doğrultusunda yüzme havuzunun ikinci etaba bırakılıp, 3000 kişilik basketbol sahası ve servis donatıları şeklinde tekrar tasarlanan, proje çalışmalarını 2023 yılında tamamladığımız, şantiye çalışmaları devam etmekte de olsa, yeni bazı değişiklik talepleri nedeniyle kısa süreceğini umduğumuz bir ara vermiş olan Atatürk Spor Salonu projemiz 🍀Bakalım bu uzatmalı serüvende bizi daha neler bekliyor.. .After the projects, which were obtained through a competition in Bursa in 2020 and completed as a 1000-person hall and swimming pool in accordance with the competition program, the swimming pool was left to the second stage in line with the demands of the administration and redesigned as a 3000-person basketball court and service equipment, the project works were completed in 2023. Our Atatürk Sports Hall project, which we have completed, has taken a break, which we hope will be short-lived, due to some new change requests, even though the construction site work continues 🍀Let’s see what else awaits us in this long adventure..#bursa #atatürksporsalonu #basketball #arenadesign #mimarlık #architecture #2x1architects #ikikerebir ... Daha Fazlasını GörDaha Azını Gör
View on Facebook

4 weeks ago

2x1 Architects - Ikikerebir
Adana Beyazevler’de proje çalışmalarını 2023 yılında tamamladığımız, gerçekleşmesini sabırsızlıkla beklediğimiz kütüphane projemiz 🍀500 kişi kapasiteli, sessiz alanların ve etüd salonlarının kuzey cephede maksimize edilmiş şeffaf yüzeylerde konumlandığı, sesli alanların ve kitaplık kısmının, günışığının dolaylı, kontrollü, ama yeterli alındığı bütünleştirici hacimle buluştuğu projede, “kütüphane” sadece kitaplık ve masadan ibaret olmanın ötesinde, bir buluşma, sosyalleşme mekanına dönüşüyor. Güney cephede katlar boyunca yüzeyi kaplayan kitaplık, çepere karakterini de veren deliklerden içeri süzülecek ışıklarla zenginleşip, yapı imgesini mekansal etkisiyle kurmayı amaçlıyor.Our library project in Adana Beyazevler, for which we completed the project work in 2023 and are eagerly awaiting its realization.In the project, which has a capacity of 500 people, where silent areas and study halls are positioned on transparent surfaces maximized on the north facade, where sound areas and the library part meet with the integrative volume where daylight is indirect, controlled, but sufficient, the “library” is more than just a bookshelf and a table, it is a meeting, It turns into a place of socialization. The library, which covers the surface along the floors on the south façade, aims to establish the image of the building with its spatial effect by enriching it with the lights that will filter in through the holes that give the perimeter its character...#adana #beyazevler #kütüphane #librarydesign #mimarlık #architecture #2x1architects #ikikerebir ... Daha Fazlasını GörDaha Azını Gör
View on Facebook

1 month ago

2x1 Architects - Ikikerebir
Zafer meydanı yeniden düzenlemesi ve öğrenci merkezi. Tasarımı ve araştırmaları yaklaşık iki sene süren, şu anda inşaat halinde olan; bitmiş halinin, sürece ne kadar uygun bir şekilde sonuçlanacağını merakla, heyecanla ve bir miktar endişe ile beklediğimiz işimiz, aslında proje alanının mevcuttaki problemlerine lokal müdahelelerimiz ve eski bir Emin Onat yapısının, en azından ruhunu korumaya çalışarak günümüze uyarlamaya gayret ettiğimiz bir yeniden işlevlendirme projesi.Kent hafızası için bu denli önemli bir noktaya el sürmenin getirdiği heyecan bir yana, sorumluluğunu da her an hissettiğimiz bu serüvenin, Ankara’ya değer katan bir iş olmasını diliyoruz 🍀Zafer Square rearrangement and student center.The design and research of which took about two years and is currently under construction; Our work, which we are waiting with curiosity, excitement and some anxiety to see how the finished version will be suitable for the process, is actually our local interventions to the current problems of the project area and a refunctioning project that we try to adapt to the present day by trying to preserve at least the spirit of an old Emin Onat building.Aside from the excitement of touching such an important point for the city’s memory, we hope that this adventure, for which we feel the responsibility at all times, will be a job that adds value to Ankara 🍀...#ankara #zafermeydanı #architecture #urbandesign #mimarlık #ikikerebir #2x1architects ... Daha Fazlasını GörDaha Azını Gör
View on Facebook

2 months ago

2x1 Architects - Ikikerebir
Konsept ve avan projelerinde rol aldığımız, geçtiğimiz ay kullanıma açılan Onçeşmeler Meydanı projesi.@ibb.proje @ibbfen @hakanevkaya @kutlubal “Beykoz Onceşmeler Meydanı, tarihi çeşme, tescilli yapılar ve ağaçlarla bezeli eşsiz bir noktada denizle buluşur. Ancak, hareketin ve algının sürekliliğinin eksik olduğu, düzenlenemeyen ve yoğun araç trafiği nedeniyle tehlikeli bir durumda bulunuyordu. Bu mevcut durumu değiştirmek için, tarih ve doğaya saygı gösteren bir yaklaşımla, yaya hareketini önceliklendiren, sade ve çekici bir kentsel odak haline getirilmesi hedeflendi. Sahil boyunca yeniden düzenlenen yaya hareketleri, Şahinkaya Caddesi’nden gelen akışı da yönlendirerek bir kent merkezine dönüşmüştür. Bu dönüşüm sürecinde, farklı küptaş malzemeleri kullanılarak trafiği yaya öncelikli hale getirilirken, meydana radyal bir vurgu yapılmış ve tarihi çevre ile çağdaş bir ilişki kurularak meydanın kimliği oluşturulmuştur.”“Beykoz Onceşmeler Square, where the historical fountain, registered buildings, and trees meet the sea, is a unique spot. However, it was in a dangerous situation due to the lack of movement and perceptual continuity, unstructured and overwhelmed by intense vehicular traffic. To change this current state, a respectful approach to history and nature was adopted, prioritizing pedestrian movement and transforming it into a simple and attractive urban focus. The redesigned pedestrian movements along the coast have turned it into a city center, also accommodating the flow from Şahinkaya Street. During this transformation process, different cubic stone materials were used to prioritize pedestrian traffic, while creating a radial emphasis and establishing a contemporary relationship with the historical surroundings to shape the identity of the square.” ... Daha Fazlasını GörDaha Azını Gör
View on Facebook
Adana’da fiziki ömrünü tamamlamış otogar yapısı arazisinde, erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle tasarlanmış 70 peronlu otobüs terminali, ticari ve kültürel donatılar ve rekreasyon alanından oluşan kentsel merkez konsept proje çalışmamız. Geçtiğimiz dönem çeşitli sebeplerle gerçekleşememiş de olsa, yeni dönemde Zeydan Karalar’ın yine seçim vaatleri içinde bulunuyor olması umut verici. Bir an önce, sağlıklı bir süreç sonucu hayata geçmesi dileğiyle🙏🏻#adana , #adanabüyükşehir , #otogar , #ikikerebir, #2x1architects , #mimarlık , #architecture, ADANA Büyükşehir Belediyesi ... Daha Fazlasını GörDaha Azını Gör
View on Facebook