2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

IMG_5074
IMG_4838
IMG_5026
IMG_4829
IMG_5031
IMG_5017
IMG_5018
IMG_5038
IMG_5050
IMG_5053
IMG_5039
IMG_4937
IMG_4963
IMG_4943
IMG_5097
01
02
03
04
05

Ahiler Developement Agency Buıldıng

Kavşak kotu ve arkadaki yolun köşe noktasından yakalayan kot giriş-yaklaşım kotu olarak belirlendi. Kot altında araziyle bütünleşik mahallerin (toplantı ve konferans salonlarının) konumlandığı; yol çeperinde sınırlamayan kamusal bir tavır esas alındı.

Yöre mimarisinin başlıca niteliği topoğrafyaya uyum ve parçalı ölçek tasarım tavrına yansıtıldı. Mümkün olduğunca parçalanan, eğimle beraber alçalmaya çalışan tavrının sürdürülebilmesi amaçlandı. Alt kottaki mahallerle; ofis kitlesini birleştiren; ön ve arka yollardan girişleri toplayan Giriş kitlesi kurgunun adaptörü olarak düşünüldü.

Bulunduğu coğrafyaya; yüzyıllardır gelen yapı kültürüne, yöresel malzemeye uyum gösteren; hatta yer yer öykünen; yorumlayan bir tasarım ortaya konmaya çalışıldı. Binanın hem sürekli kullanıcılarının, hem periyodik kullanıcıların; hem de ilişkisiz kentlinin kullanabileceği, iç- dış – yarı dış mekan seçenekleri sunan; coğrafik ve iklimsel verilerle barışık; hemen her mekanın doğal ışık ve havayla buluşturulduğu; enerji etkin önlemlerin alınacağı insan odaklı bir yapı amaçlandı.”

year

2014

Program

Public

Area

8750M2

Location

Nevşehir, Turkey

Statue

Built

Team

Hakan Evkaya, Kutlu İnanç Bal