2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

cam-09
alt-01-02
alt-01-03
cam-01
alt-01-04
alt-01-05
cam-06
cam-07
h01
h02
h04
h06
h07
h08
h09
h10
k01
k02
k03
k04
k05
k07
k08
k09
k11
k12
k13
k14
k-kat+1
k-kat+2
k-kat-0
k-kat-1
k-kes-01
k-kes-03

Cemtech Global Headquarter Buıldıng

Yapı, Ankara İncek Yolu üzerinde, hâlihazırda bulunan meyve ve çam ağaçlarıyla dolu yaklaşık 3800 m2,lik bir alanda; hiçbir ağaca müdahale etmeyen, taban alanı 600 m2 olan ve yeşille ilişkiyi maksimize eden yaklaşımla ele alındı. Toplamda 2100 m2 kapalı inşaat alanına sahip ofis yapısında hem dış mekân ilişkileri hem de program bileşenleri arasında akışkanlık, geçirgenlik ve esneklik ilkeleri benimsendi.

Bilindik ofis tasarımlarının aksine, dış-iç, kotlar ve mahaller arası kontrol-güvenlik ihtiyaçları ikinci plana atılarak, kolektif, şeffaf ve insancıl ilişkiler kurmayı hedefleyen bir kurgu oluşturuldu. Yapıya ilk yaklaşımdan, ana giriş holüne, bahçe ve teraslar arasındaki ilişkilerden, kotlar arasındaki ilişkilere yansıyan ulaşılabilirlik ve katları bütünleştiren hacimsel tutum, yapının genel karakterini oluşturan brütalist tavırla biçim buldu. Neredeyse tamamen şeffaf dış çeper, yönlere göre sıklaşıp, seyrelerek güneş kontrolü elemanlarıyla çerçevelendi.

Yapı, ofis deyince akla gelen mekanik binalarına inat, zemin katta sergileme-seyir-kokteyl alanı, açık ofis alanları, yemekhane, üst katta toplantı ve yönetici ofisleri, bodrum katta kapalı otopark, cep sineması ve hobi alanı, çatı katında, lounge ve teras kafe alanları ile ezber bozan oranda sosyal donatılarla beslenen bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

year

2016

Program

Commercial

Area

1800M2

Location

Ankara, Turkey

Statue

Concept

Team

Kutlu İnanç Bal, Hakan Evkaya