2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

11
12
05
14
15
10
13
16
01
02
17
03
04
06
07
08
09

Vılla Seyhan

Villa Seyhan is a project that is aimed simple collectivity with maximum spatial alternatives and it is designed on the bases of requirements. Function scheme is organized with spatial blanks on each parts of house through optimum needs.

The villa has three flat and it is lay on north south direction. Additionally, the settlement of building built on the bases of elevation differences, 3 meters in topography. Gardens and terraces are designed on the upper floors due to regain more places than half of building area. Roof topology that is common in this region is simply designed with concrete plates. Moreover the roof which creates a favorable volume is considered as an archetype that has iconic value.

Common living areas are designed as to have a clear view of Lake Mogan from between opposite plots, while simultaneously; bedrooms are organized to have maximum connection with garden in L plan scheme. Additionally, there is an inner court which a result of bridges designed to connect between terraces of rooms.

 

Yapı, arazide kuzey güney yönünde 3m’lik bir kot farkını da kullanarak; bahçe katı + zemin +1. Kat olmak üzere üç katlı olarak tasarlanmıştır.

Bölgeye ait plan notlarında, teras çatı uygulamasına izin verilmemektedir. Bu kural doğrultusunda, çatı en sade haliyle betonarme plaklar şeklinde çözümlenmiş, çatı hacmini iç mekana veren ikonik değere sahip bir arketip olarak ele alınmıştır.

Konumlanış olarak L şemaya sahip yapıda, ortak yaşama mahalleri karşı parsellerde yer alan villaların arasından gölü görecek şekilde, yatak odaları ise göl tarafına paralel, bahçeyle görsel ilişkiyi maksimize edecek şekilde planlanmıştır.

Yapının Göle doğru uzanan kolu, iç mekânda oturma odasının ve galeri katında yer alan ebeveyn yatak odasının ilişkilendiği 2,5 katlık şeffaf bir boşluktur. Göle uzanan kol 4m’lik bir konsol ile yapı plastiğinde de kendini var ederken, altında bahçe salonu ile ilişkili, keyifli bir verandaya saçak görevi üstlenmektedir.

Giriş kotu oturma odasının ve doğu cephesindeki yatak odasının ilişkilendiği teraslar bir köprüyle birbirine bağlanmış, bu köprünün tanımladığı hacim, bahçe kotunda birçok mahalin ilişkilendiği, bahçede alternatif bir iç avlu oluşturmuştur. Ayrıca, yapının doğu çeperinde Hamam, sauna ve fitness alanının ilişkilendiği bir çökertilmiş bahçe bulunmaktadır.

year

2016

program

housing

area

620M2

location

Gölbaşı, Ankara, Turkey

statue

Built

team

Kutlu İnanç Bal, Hakan Evkaya