2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

Portfolio

Çayyolu Technology and Art Center
cayyolu_Interior_01
cayyolu_Exterior_04
cayyolu_Exterior – Peripheral
cayyolu_Aerial Sketch
cayyolu_Axonometric Projection at 30°
cayyolu_32 – Foto
cayyolu_35 – Foto
cayyolu_38 – Foto
cayyolu_37 – Foto
cayyolu_36 – Foto
cayyolu_10 – Photo
cayyolu_31 – Foto
cayyolu_Exterior – Elevation
cayyolu_14 – Photo

Çayyolu Technology and Art Center

Çayyolu Teknoloji ve Sanat Merkezi

İşveren: Ankara Büyükşehir Belediyesi – PORTAŞ

İnşaat Alanı: 27.500 m2

Arazinin güneyinden bölgenin en önemli arteri olan 2432.caddeden yaklaşımı karşılayan, tiyatro ve spor alanı arasından geçen yolun sürekliliğindeki alan, projeye ana yaklaşımı oluşturacak olan önemli odak noktası olarak belirlendi.  Batısındaki parkla beraber güçlü bir potansiyeli olan yeşil yaya hattını sürdürüp, yapının açık alanına geçilen aralıklar da yine bu giriş platformu ile bağlandı.  Aynı zamanda, yapı programının iki önemli unsuru olan performans sanatları merkezi ve ofis yapısı ana giriş cepheleri cadde ile diyagonal bir biçimde ilişkilendirildi.

Arazinin batısına doğru önlerinde kullanabilecekleri alanları ile merkeze çekim gücü sağlayabilecek ticari birimler yerleşirken, 2642.sokak ile ilişkili, deneysel salon ve dans okulu fonksiyonları konumlandırıldı. Projenin kuzey yönünde ve merkezi noktasında, farklı yönlerden gelen yaklaşımları karşılayan ve projedeki farklı fonksiyonların hepsinin ilişki kurabileceği iki kotlu bir kentsel etkinlik avlusu tasarlandı. Görece daha sessiz ve korunaklı bölgede yer alan, konserler ve gösteriler yapılabilmesine imkân sağlayan bir açık sahneye ve yaklaşık 800 kişi kapasiteli bir çim amfiye sahip bu avlu, planlı etkinlikler dışında; dans okulunun ve ofis çalışanlarının etkinlik alanı, performans sanatları merkezi ve deneysel salonun açık prova alanları olarak çalışabilecek, her daim yaşayan yeşil bir kentsel kültürel bir niş olarak düşünüldü.

Mimari olarak, teknoloji ve sanatın çağdaş imgesini arayan fütüristik çizgiler, bölge karakteristiğine uygun biçimde az katlı, yatay ve yeşille bütünleşik bir etki aranarak oluşturuldu. Erişilebilirlik, açık alan kullanımındaki verim, mekanla ve yaşantıların birbirleriyle kurduğu ilişkilerin maksimize edilmesi gibi ortaya konan temel ilkelerin yanı sıra, Ankara için ikonik bir temsiliyet gücü olan, çağdaş bir yaşam ve çekim merkezi olması hedeflendi.

Yapı genel programının en önemli iki bileşeninden ilki farklı gösterim-sunum alternatiflerine ev sahipliği yapabilecek bir performans sanatları merkezi olarak belirlendi. Ankaralılar caddesi ile doğrudan ilişkili orta fuaye, avlu ve sahne kotu ile ilişkili alt fuaye ve ana fuayeyle bağlantılı galeri katı ile üst fuaye alanlarında giriş yapılabilen 750 koltuk kapasiteli salon, yan sahneleri, fazla kapasiteye ihtiyaç duyulmayan gösterimlerde, üst fuaye baypas edilerek, seyirci sayısı yarıya düşürülebilir biçimde kurgulandı. Yan sahneleri ve sofita boşluğu bulunan, arka avluya açılabilen sahne büyüklüğünde arka sahne kısmı ile 26 m ye ulaşan bir sahneye sahip olan proje, opera, tiyatro, modern dans gösterileri ve birçok alternatif gösteri yapılmasına olanak sağlayacak bir altyapıya sahip kılındı. Fuaye alanları ile ilişkili sergi alanları, atölyeler, prova odaları ve multimedya alanı da düşünüldü. Bu haliyle hem bölge hem de kent için ihtiyaç duyulan yüksek potansiyelli bir kültür sanat merkezi kazandırılmak amaçlandı.

Programa, performans sanatları yapısından ayrı çalışan 2642.Sokaktan giriş alan, sahnesi, alt kotta etkinlik meydanı ile ilişkili bir deneysel salon ve fuayesi de ekledi. Bu salon, konvansiyonel bir salonun sunamayacağı, deneysel tiyatro ve müzik çalışmalarının ve gösterilerinin yapılabileceği, video ve müzik stüdyosu gibi çalışabilecek, gerektiğinde açılacak ve 600 seyirci kapasitesine sahip olacak teleskobik tribünleri ile çağdaş ve alternatif bir mekân olarak tasarlandı.

Yine 2642.sokaktan girişini alan sanat okulu, 7 gün işleyebilecek dans stüdyoları, prova odası ve atölyeler ile mahalleli ve hatta kentli için nitelikli bir eğitim mekânı olması hedeflenerek oluşturuldu. Hem üst kottan, hem alt kattaki münferit avlusuyla, hem de etkinlik meydanı ile ilişkilenen yapı, merkezin gündelik yaşantısının ve sanat merkezinde icra edilecek oyun ve gösterilerin önemli bir besleyicisi olarak düşünüldü.

Tasarım ve Üretim merkezi (TechBridge), yaklaşık 700 kişinin rahatlıkla kullanabileceği, paylaşımlı, yeni nesil co-working space olarak tasarlandı. Açık ve çeşitli nitelikteki ofis alanları,  bireysel çalışma odaları, farklı büyüklükte toplantı alanları, 3d printing ve protototipleme odaları, tech-labler ve atölyeleri, sosyal ve dinlenme alanları ile bir çok genç girişimciye, start-up firmaları, imkan bulamayan yaratıcı bireyleri, yatırımcılarla buluşturabilecek, onlara tasarım ve üretim konusunda son teknoloji imkanları sağlayabilecek bir inovasyon merkezi olarak çalışması ön görüldü.

Yapı genel programı dışında; merkezdeki sosyo-kültürel hayatı destekleyecek, ayrıca bir çekim gücü oluşturacak, yeme içme mekanlarına alan sağlayan yaklaşık 150şer m2 lik 4 adet ticari birim yerleştirildi. Dışarıdan işletmeye sahip olması öngörülen bu mahaller, görünür olabilmesi açısından Ankaralılar caddesi ve 2642. Sokak köşesinden görünür olacak şekilde konumlandırılırken, önlerinde genleşebilecekleri peyzaj alanları bırakıldı. Bunun dışında genel yapı izinin bodrum kotunda; yaklaşık 250-300 araçlık bir kapalı otopark olması öngörüldü.