2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

SPHERE

2050 yılında çok sayıda kültürden insanın yaşayacağı varsayılan ,kozmopolit Tokyo projeksiyonunda, farklı din ve kültürler için bir toplanma ve ibadet merkezi tasarımı SPHERE isimli proje, UNI Competitions “Di – Generic Cities: Tokyo” yarışmasında jüri seçimiyle 1. proje oldu.

Din, gezegenimizdeki tüm düşünce ve akımlar gibi doğan, büyüyen, gelişen, çoğalan, bozulan, değişen ve ölen bir kavramdır. İnanç sisteminin cisimleşmiş hali olan din, tıpkı maddenin cisimleştirilmesi gibi insanın biçimlendirdiği bir inanç birikimidir. Belli amaçlar ve istekler doğrultusunda doğan bu olgu tarih kadar eski ırklara dayanmaktadır. İnsan kendi zamanının başlangıcından beri var oluşunu sorgulamış ve sorular sormuştur. Var edilmiş tüm akımlar gibi “din” de bağlamsal açıdan varoluşa bir cevap vermek üzere dizayn edilmiştir. “Din” bilim, sanat ve felsefe dışında paradigmalar ile kurmaya çalışmıştır bu bağlantıyı.

Var olmak madde ile başlar. Büyük patlama ile beraber madde bonkörce saçılmıştır evrene. Bu durum madde ile ilgilidir, madde görünmek ister. Aynı gözlerimizin maddeyi görerek cisimleştirilmesi gibi, vicdanımız inancı damıtarak din olgusunu türetir. Var olan tüm bu cisimler yok olur. Mutlak sıfıra ulaşma kaygısı varoluşun temelindeki en derin gerçek olarak yaratıların tamamını ölümlü doğurmuştur. Dinler de böyledir, yok olurlar.

Kozmik uzaydaki tüm maddeler küreye dönüşmeye çalışır. Var olan enerji, maddeyi buna zorlar. Evrenin kadim kanunu gibidir bu dönüşüm. Madde ezilmeye, dönüşmeye başlar, üst üste yığılır. Yer çekimi boşluktaki gediğin etkisi ile sonsuzlaşır. Madde en küçük atomundan dev gezegenlere kadar bunu yapacak ve evrimini tamamlayarak küresel biçimine ulaşacaktır. Değişmeyen bir gerçektir bu.

Küre uzayın kutsal ve tanrısal formu gibidir. Ulvi bir amaç gibi işleyen enerji dönüşümündeki son aşamadır. Sanki tanrısaldır.Küre enerjinin en verimli depoladığı ve saçıldığı formdur. Tüm yıldızlar ve gezegenler sanki, bilinçli bir formal gene sahip gibi bu yönde ürerler değişirler. Ortak yazgının sonucudur bu dönüşüm.

Fikir:
Bazada kurgulanan alternatif olarak belirlenmiş dinlere ait mekanlar dine ait olan düşünceden üretilmiştir. Dinlerin sunucuları ve savunucuları mekan etkisinin farkındadır. Bu formal durum insan ile din arasındaki köprüdür. Tüm formal yapılara ait olan gibi onlarda da matematik vardır. Oran vardır. Bu oranlar dinlerin bilincini barındırır. Bir mabet olarak tasarlanmıştır burası, tüm dinlerin mabedi. Geleceğe bir fikir yığıntısı değil zamanımıza ait bir çıkarımdır. Yorumlanmış ve “din” e ait olan fikrin damıtılmış halidir. Bu alanda “din” kendi yok oluşuna kadar takipçilerini misafir edebilecek ve ibadet sürecektir. Yok oluşun ardından bu alan dinlere ait bir mekan müzesine dönüşecektir. Dünyanın dine senaryo olmuş tarihi boyunca tartışılmış olan dinsel birlikteliğine ait bu önerme aslında dinlerin ortak noktasını aramıştır.

Tüm bu bazaya hükmeden helyum  dolu küre ise onları yansıtır. Kadim bir formdur. Kozmik kutsal olarak oradaki varlığını baskın olarak yayar. Yer çekimine hükmeder. Hafiftir ama büyüktür. Güçlüdür ama yok olacaktır. Herşeyi yansıtır. Herşey onun yüzeyindedir, kullanıcı kendini küre üzerinde izleyebilir. Ya da küre her kullanıcıyı üzerinde yansıtabilir. Hem yok oluşu simgeler, hem de varoluşu. O tüm dinlerin ortak noktasırıdr, amaçtır.

 

https://competitions.uni.xyz/di-generic-cities-tokyo/entries/results

 

 

 

Tasarım Ekibi;

Hakan Evkaya

Kutlu İnanç Bal

 

Yardımcılar

Yasemin Kılıç

Serhat Çakır

Harun Bayam

Deniz Yıldız

İpek Gönüllü (öğrenci)

Zeynep Yıldırım (öğrenci)

THE SPHERE

Religion, borns like all thoughts and currents on our planet, is a concept that growing, evolving, proliferating, deteriorating, changing and dying. Religion, which is the embodiment of the belief system, is an accumulation of faith shaped by men, just like the embodiment of material. This phenomenon, borns in accordance with certain goals and wishes, is based on the races as old as history. Since the beginning of human existence has been questioned time and their questions were asked. Like all existing currents, “religion” is designed to respond to existence in context. “Religion” in this connection, science has tried to contact with the outside paradigms of art and philosophy.

Presence begins with the material. With the big bang, the material is scattered throughout the universe. This situation is related substances, agents want to look. Just as our eyes are embodied by seeing matter, our conscience derives the phenomenon of religion by distilling faith. That all existing bodies disappear. All of creation to reach absolute zero in real deepest concern at the base of mortal existence has given birth. Religions are like that, they disappear.

All the materials in cosmic space try to turn into spheres. Existing energy forces matter to it. This transformation of the ancient law of the universe. Material starts to crush, turn into piles. Gravity becomes infinite with the effect of the hole in the space. Be sure of this, from the smallest atom to the giant planets, and will complete its evolution and reach its spherical form. This is an unchanging reality.

The sphere is like the sacred and divine form of space. It is the final stage in the transformation of energy that functions like a grand purpose. The sphere is the most efficient form of energy stored and scattered. All the born and planets appear as if they reproduce this update, which can possess a conscious official gene. This transformation is the result of common destiny.

Idea:

Sites of those designed as an alternative to the base. Religions’ security and advocates are aware of the impact of space. This official situation is the bridge between man and religion. Like all official structures, they have mathematics. The odds are. These proportions harbor the consciousness of religions. It’s called a temple, the temple of all religions. It is not an accumulation of ideas for the future but an inference of our time. It is a distillation of the interpreted idea of ​​“religion”. In this area, “religion host will be able to host its followers and worship until its destruction. This area will become a museum of religions. This proposition of the religious association of the world, which has been a historical scenario, has been sought at the common ground of religions.

 

The helium-filled sphere that dominates all this base reflects them. It’s an ancient form. As a cosmic sanctuary, it predominantly radiates its existence there. It rules gravity. It’s light, but it’s big. It is powerful, but it will disappear. It reflects everything. Everything’s on his surface. Or the sphere plans to improve it. Both symbols of extinction and existence. It is the common point of all religions, the purpose.