2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

Portfolio

TORBALI_3 – Foto
TORBALI_1 – Photo
vaziyet01
diagram01
torbalikesit1
TORBALI 13_14 – Foto
TORBALI_4 – Foto
TORBALI_6 – Foto
TORBALI 13_17 – Foto
TORBALI_8 – Foto
TORBALI 13_20 – Foto
TORBALI 13_19 – Foto
TORBALI 13_15 – Foto
TORBALI 13_16 – Foto
TORBALI 13_18 – Foto
TORBALI_2 – Foto
TORBALI_9 – Foto
TORBALI_10 – Foto
TORBALI IC_11 – Foto

Torbalı Belediyesi

Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

A ve B alanları arasında kalan İsmet Paşa Caddesi baypas edilerek sadece bazı saatlerde çalışacak şekilde kurgulanmıştır. Bu sayede Belediye yapısı için belirlenmiş olan alan ile pazar ve otopark alanı olarak belirlenmiş büyük kent meydanı olarak düzenlenecek olan alan arasındaki kesinti kaldırılmıştır. Kurgulanacak olan kent meydanı A, B ve C alanlarının odağı olacak ve ana kararları keskin şekilde değiştirecek öneme sahip bir enstrümandır. Yarışmanın ana konusu her ne kadar belediye yapısı olsa da Pazar alanı ve bu alanla ilişkili olması planlanan kent meydanı belirgin etkileri ile ana kararın omurgasını oluşturmaktadır. Bu karar B ve C alanını bir bütün gibi algılayarak kuzey ve güney yönlerinde zeminin manipüle edilerek bulunduğu seviyeden koparılması ve amfilere dönüştürülmesidir. Bu iki yüzey belirginleştirdikleri meydanın mekansal etkisi arttırılmıştır. Artık bu kent meydanı alelade bir boşluk olmanın ötesinde etkinliklerin olabileceği nitelikte bir kent yüzeyidir. C alanında yükselen amfi açık hava gösterimlerine olanak tanırken bir yandan da iki kotta kurgulanmış olan pazar alanının örtücüsü olarak davranacaktır. Pazar alanlarının alışılmış çelik ve plastik karışımı örtüleri yerine bir işleve ve karaktere sahip olan bu yüzey sadece örtü eylemi ile indirgenmek yerine fonksiyon sahibi bir yüzeye dönüştürülmüştür. • C alanında kurgulanacak olan otopark yapısı, terasında tasarlanması beklenen restoran fonksiyonu ile alışılmış katlı otopark yapılarının dışında bir karaktere sahip olmalıdır. Bu karakter restorana ait teras elemanının sosyal donatı elemanı olarak görülerek tasarıma dahil edilmesi ile mümkün olacaktır. Bu yapının bir diğer önemi ise konumundan kaynaklıdır. Kentsel kararlar sürecinde belirtildiği gibi ray hattının şehir yapısını usta bir cerrah gibi tam ikiye bölmesinin iyileştirilmesi adına potansiyele sahip bir yapıdır. C alanında üretilecek olan otopark yapısının teras kotu az önce belirtilen amfilerin tırmandığı sosyal kot ile aynı belirlenmiştir. A alanında pazar alanının örtücüsü olan amfi +7.00 kotunda bir kent terası ile tamamlanmış ve bu alanda kafe yapısı önerilmiştir. B alanında tasarlanan amfi ise belediyeye ait olan sosyal alanları birleştiren bir teras görevindedir. Yemekhane sadece öğle saatleri dışında kullanılan alışılmış bir boşluk yerine gün boyu kullanılma potansiyeli yüklenmiş ve sosyal kot olan +7.00 kotu ile ilişkilendirilmiştir. A ve B alanlarındaki bu alanlar, +7.00 kotunda C alanındaki otopark yapısının terası ile bağlanmıştır. İki yerden yapılan bu bağlantılardan birincisi belediye yapısı sosyal kotu ile diğeri ise kent terası iledir. Bu bağlamda çerçeveye dönüştürülmüş olan bu köprüler aynı zamanda tren ile yaklaşımda kentin karşılayışı gibi davranmaktadır.

• Kent terasına ulaşan amfi daha önce bahsedildiği gibi aynı zamanda pazar alanının örtücüsü olarak kullanılmıştır. Bu sayede pazar alanı haftanın sadece bir gününde kullanılan atıl kent boşlukları olmanın ötesinde bir eyleme sürüklenebilmiştir. Amfi, en önemli kentsel elementlerden birisidir. Bunun nedeni bu elemanın toplanma eyleminin üretimi olmasıdır. İnsanlar için bir arada olma eyleminin en sık ve yoğun olduğu durum görsel sanatlara bağlı gösterimler ve kente ait gösterilerdir. Bu bağlamda kent meydanını taçlandıran bu elemanlar sosyal donatının en meşru haline dönüşebilir. Bu sosyal donatı elemanının etki ettiği yoğunluk pazar alanının kendi eyleminin ötesine geçerek kentsel etkinliklere ev sahibi olmasını sağlayacaktır. • Belediye yapıları kendi şemalarını ve iç dinamiklerini oluşturmaya çalışan yapılardır. Bu durum günümüz mimarlığında kamusal kullanım sorunsalı olarak gündeme gelmiş ve değerlendirilmiştir. Bu bağlamda bilindik eylemlere bilindik cevaplar verilmektedir. Genel geçer kabuller arasında en belirgin olanı halkın yoğun kullanımında olan mekanların zemin kotunda kurgulanmasıdır. Ancak yapı için ayrılan B alanında bu ihtiyaca cevap verecek bir boşluk yoktur. Bu sebeple ilk refleks olarak zemin ile ilişkili yüzey arttırılmaya çalışılmıştır. Amfi kurgusu ile üretilmiş olan yüzey ve alt kota inen bir iç bahçe ile zemin kullanımı üç kota taşınmıştır. Alt zeminde kurgulanan zabıta müdürlüğünün zabıta araçları da otopark rampası ile ilişkili boşlukta kurgulanıp direk olarak bu kota bağlanmıştır. Kent meydanı kotu ise halkın en çok ziyaret ettiği fonksiyonlardan oluşmaktadır. 1. Kat ise bu fonksiyonların devamını oluştururken amfi ile biten +7.00 kotu yemekhane ve sosyal terasın beraberliğinde bir kamusal boşluk olarak kurgulanmıştır.

MÜELLİFLER

  • KUTLU İNANÇ BAL, MİMAR (EKİP BAŞI)
  • HAKAN EVKAYA, MİMAR

YARDIMCILAR

  • YASEMİN KILIÇ, MİMAR
  • SERHAT ÇAKIR, MİMAR
  • İPEK GÖNÜLLÜ, MİMAR
  • KIVANÇ MUTLU, MİMAR