2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

01-ytong01
10-ytong02
09-ytong-07
07-ytong-gece-01
02-ytong-06
08-ytong-03
06-kesit-cephe
05-ytong-planlar
04-vaziyet-00
03-ytong-seme-02

Ytong Cultural and Social Event House

“Semt Kültür ve Sosyal Etkinlik Evi” başlığı ile açılmış olan yarışma arazisi yer olarak belirsizdir. Ancak arsa verilerinden anlaşılan dolgu olarak yapılandırılmış sahil şeridi kıyısında yer almaktadır. Yarışma arazisi ile kıyı şeridi arasında yeşil alan olarak bırakılmış tampon bulunmaktadır. ‘yeşil alan ve kıyı şeridi, kamusal alanlardır’ kabulüyle, ‘kent parkı’ ya da ‘kentsel yeşil’ sürekliliği bağlamında irdelenmiştir. İçinde ‘Kültür’ , ‘Sosyal’ ve ’Etkinlik’ sözcüklerinin bulunduğu bir yarışma başlığı altında yapılacak olan proje önerisinde ‘Kent’ ve ‘Kamu’ sözcüklerinin barınması yadsınamaz. Hali hazırda kentli ile ilişkisi minimum olan ‘Kıyı’ sözcüğünün de tekrar ele alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. Kıyı kullanımı ve deniz kentsel kültür ve sosyal yaşantıyı büyük ölçüde etkileme potansiyeline sahip olgulardır. Bu bağlamda, İstanbul’un büyük kısmında tel çitler ile kentliden koparılan kıyı kente derhal geri verilmelidir. Kent parçası kentli için olmalıdır.

 

Alınan ana karar; sahil yolu ile kıyı şeridi ve yeşil alan arasında kalan yarışma alanı içine yapılacak olan yapının, kamusal alan ile sahil yolu arasında fiziksel engel oluşturmamaktır. Hatta yapı kamusal alana bir geçit gibi davranacaktır. Bunu yaparken sahil yolu cephesinde kent ile maksimum ilişkiyi kurmaya çalışacak, deniz cephesinde nitelikli mekânlar oluşturacaktır.

 

Diğer bir karar ise kentten alınan zeminin kente tekrar hediye edilebilmesidir. “Sosyal Etkinlik Evi” olarak tasarlanacak olan yapı kamusal bir yapı olsa da bulunduğu kent parçasından, en az aldığı kadar alanı geri kente vermelidir. Bu amaçla yapı denize doğru alçalan ve toprak kotuna kadar inen, üzerine çıkılabilir bir kabuk oluşturulmuştur. Üzerine çıkılabilen bu döşeme üst kotta amfi biçimini alarak denize bakan bir “Etkinlik” alanına dönüşecektir.

 

Sahil yolu cephesinde kente terk edilen alan, kentli ile teması maksimize edecektir. Kent terası olarak adlandırdığımız bu alan yapının farklı fonksiyonlarda işleyişini de doğru devam ettirebilmesini sağlayacak tampon bir bölge olarak çalışacaktır. Hem yapı işlevi, hem de kent-yapı-deniz ilişkisi açısından bir odak noktası olarak öngörülmüştür.

 

Yapı arkasında bulunan alan geçit gibi davranabilmek için iki parçaya bölünmüştür. Giriş cephesinde sağda çok amaçlı salon ve fuayesi yer alırken, solda işlikler, sergi mekânları ve kafeterya yer almaktadır. Bu iki alan geçit görevi gören “ara bahçe” ile bağlanmaktadır. Kapanabilecek şekilde tasarlanmış olan ara bahçe, yapının kullanımını büyük ölçüde zenginleştirme potansiyeline sahiptir. Çok amaçlı salon tamamen açılabilecek şekilde tasarlanmıştır. Taşıyıcılar salonun dışına alınarak cephelerin istenildiğinde açılıp kapanabilmesi sağlanmıştır. Normalde çok amaçlı salon olarak tasarlanmış bu bölüm açılarak ara bahçe ile beraber bir konser salonuna dönüşebildiği gibi, tüm salon açılarak arkadaki kamusal alan ve öndeki kent terası ile beraber tüm alan bir kermes alanına dönüşebilmektedir.

Year

2013

Program

Public

Area

1300M2

Location

İstanbul, Turkey

Statue

Concept

Team

Kutlu İnanç Bal, Hakan Evkaya