2x1architects

Official website of Ankara based architectural company which has been founded by Hakan Evkaya and Kutlu Bal.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Barjeel Museum

TAMAYOUZ EXCELLENCE AWARD – Rifat Chadirji Prize 2019 ​- Honorable Mention

 

Tamayouz Award’ın düzenlemiş olduğu “Rıfat Chardirji Prize – Barjeel Museum for Modern Arab Art in Sharjah” Uluslararası Yarışması için önerilen proje Mansiyon Ödülü almıştır.

https://www.tamayouz-award.com/news/rifat-chadirji-prize-barjeel-museum-for-modern-arab-art-in-sharjah-winners-announcement

 

PROJE METNİ

“Düşünmek, görmeyi yeniden öğrenmektir.” – Albert Camus

Müze mekanı, sergilenen ile izleyici ilişkisini en verimli şekilde kurmak üzere evrimleşmiştir. Yapı, ya kendisi de sergilenebilir bir mekan üretir ya da sergilenen ile yarışmamayı tercih eder. Müze yapısı tasarlanırken en önemli kriter sergilenendir.

Müze üretimindeki en önemli kriter ise sirkülasyondur. Bu eylem, izleyicinin sergilenen ile temasının kopmadan sürmesi sağlanarak kurgulanmalı, bir yandan da tüm teknik ihtiyaçlara cevap vermelidir.

Tasarlanan yapının en belirgin özelliği seyir eylemini bir yolculuğa dönüştürmesidir. Bu bağlamda yapı içerisinde uzun ve kısa rotalar oluşturularak hem eserlerin bir promenad ile izlenmesi, hem de yapının ara mekanlarının deneyimlenmesi öngörülmüştür.

Arap mimarisinin en kusursuzlaşmış özelliği sıcak iklim ile baş edebilme kabiliyetidir. Bu bağlamda “kütlesellik” yapının vazgeçilmez unsuruna dönüştürülmüştür. Tasarlanan yapının ait olduğu coğrafya ile kurduğu en ciddi teması, kütlesel kurgusu oluşturur.

Kütle, yani yapıyı oluşturan duvarlar, döşemeler, taşıyıcılar bütün gerçekliği ve ağırlıklarıyla sıcaklık kontrolünü sağlamak için üretilmiştir.

Yapının bodrum katının altında kurgulanan labirent, termo-dinamik yasaları gereğince toprak altındaki sıcaklığın sabit olması sebebiyle yukarıdan gelen sıcak havayı serinletmek amacıyla tasarlanmıştır. Yapının kuzey-batı cephesinden emilen sıcak hava, bu ısıl kütleden oluşan labirentte dolaşacak ve ısıl fazlalık bu kütle aracılığı ile toprağa aktarılacaktır. Böylece sıcaklığı 30 derecelere kadar azalmış hava, hava kontrol alanında konfor koşullarına getirilerek yapıya sunuculaktır. Havanın emilimi, yapının merkezinde bulunan “Barjeel” elemanının yükseldiği noktada rüzgar basıncının doğurduğu negatif basınç sayesinde yapılacaktır. Sistem çalışmaya başladığı anda harici hiçbir enerji gereksinimi olmadan çalışacaktır.

Yapının büyük oranda yeraltında kurgulanması, binanın önemli elementlerinden “duvarlar” aracılığı ile kontrollü ışık alınabilmesini sağlamıştır. İç bahçeler, yeraltında kurgulanmış dolaşım ağının kontrollü ışık alabilmesi ve havalandırılabilmesinin yanında izleyicinin rehberliğini de üstlenmektedir.

Mekan kurgusunda 90 derece ile örgütlenmiş ortogonal yaklaşım reddedilerek  izleyici-eser ilişkisini maksimize edecek ve mekansal deneyimi zenginleştirecek açılarla oluşturulan duvarlar tasarlanmıştır. Ortogonel yaklaşımın insan psikolojisi üzerindeki sıradanlık ve itaat etkisi pasifize edilmeye çalışılmış, görme eyleminin yeniden deneyimlenmesi için perspektif çarpıtılmıştır. İzleyici-eser ilişkisi görme eylemi dışına taşınarak kullanıcı düşünmeye zorlanmıştır.

 

BARJEEL MUSEUM

The museum space evolved to establish the most productive relationship between the exhibited and the audience. The building either produces an exhibition space itself or prefers not to compete with the exhibition. The most important criteria when designing the museum structure are the exhibited elements.

The most important criterion in museum production is circulation. This action should be designed by ensuring that the audience keeps in touch with the exhibited without breaking, and must respond to all technical needs.

The most prominent feature of the designed structure is that the experience of observation is transformed into a journey. In this context, by creating long and short routes within the structure, it is envisaged that both the works will be monitored with a promenad and the intermediate spaces of the structure will be experienced.

The most perfect feature of Arab architecture is its ability to cope with the warm climate. In this context, the indispensable element of the structure is its formality. The most serious contact of the designed structure with the geography to which it belongs, constitutes its formal fiction.

The construction of the building to a great extent in the underground has enabled the controlled light to be received through “the walls” that constitute the important elements of the building. The inner gardens undertake the guidance of the viewer as well as being able to receive the controlled light and ventilate the underground circulation network.

 

DESIGN TEAM

Authors:

Kutlu İnanç Bal,

Hakan Evkaya

 

Team:

Yasemin Kılıç

Serhat Çakır

Deniz Yıldız

Harun Bayram

 

Onur Asar (student)

Cansu Sicimli (student)

Zeynep Yıldırım (student)